NL
Bel ons
Menu Sluit

Tip of klacht melden

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u toch niet tevreden zijn over een van onze medewerkers of over onze praktijk, dan horen wij dat graag van u. Wij vinden het belangrijk om uw klacht met u te bespreken en om hiervan te leren.

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken. U kunt hiervoor gebruik maken van ons ons klachtenformulier; deze kunt u afhalen bij de balie. Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, gaan wij met uw klacht aan de slag. Wij nemen binnen een week contact met u op om te bespreken, hoe wij met uw klacht omgaan. Mogelijk komt er een gesprek met de betrokken medewerker of een overleg met derden. Afhankelijk van de uitkomst van de overleggen, bepalen wij in overleg met wat wij voor u kunnen doen en voeren we de gewenste acties uit. Wij gaan ervan uit dat we de klacht hiermee naar uw tevredenheid hebben afgehandeld.

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u de klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris bespreken. Ook gecompliceerde klachten leggen wij voor aan deze commissie. In het kader van de nieuwe wet WKKGZ hebben wij ons als praktijk aangesloten bij het klachtenloket van DOKH. Indien uw klacht niet naar wens afgehandeld wordt, kunt u eventueel terecht bij een geschillencommissie. De geschillencommissie is een onafhankelijke instantie, die de taak heeft om geschillen t.a.v. gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt, in het kader van de zorgverlening, te beslechten. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden.

Meer informatie over de geschillencommissie is hier te vinden.

Bezoek- en postadres
Stichting DOKh Robijnstraat 6 1812 RB ALKMAAR

Contactgegevens
T 072 – 527 91 00 (Secretariaat)
T 072 – 520 83 25 (Geschillen en klachtenregeling)
E secretariaat@dokh.nl
E klachtenengeschillen@dokh.nl

Het secretariaat van DOKH is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op het bovenstaande telefoonnummer.


Contact
Afspraak maken
Choose language
Dutch Dutch
English English