« terug naar vorige pagina

Ouderenzorg

Steeds vaker krijgen wij in onze praktijk te maken met ouderen met complexe problemen. Een deel van deze patiënten is kwetsbaar en loopt een verhoogd risico op acute opname in het ziekenhuis of verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Wij willen de zorg voor en rondom deze patiënten zo goed mogelijk organiseren, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen wonen op een veilige en verantwoorde manier. Door problemen in een vroeg stadium te onderkennen, kunnen wij samenhang brengen in de zorg en de thuissituatie versterken.

Clara Mulder en – binnenkort – Tsippora Engelsman zijn opgeleid tot praktijkondersteuner ouderenzorg. Zij richten zich op oudere patiënten met complexe problematiek op zowel het lichamelijke, als het geestelijke en het sociale vlak. Onze praktijkondersteuners brengen de problemen in kaart en zorgen ervoor dat de zorg volgens plan wordt uitgevoerd in samenspraak met de huisarts. Daarbij werken wij samen met verschillende disciplines en vindt er regelmatig overleg plaats.